Klasy

Profil

Firma SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. Bučany je akciová spoločnosť so zameraním na poľnohospodársku výrobu.

Naše hlavné aktivity sú:

  • Šľachtenie, semenárstvo a obchod s osivami pšenice letnej, forma ozimná
  • Semenárstvo a obchod s osivami hrachu siateho poľného
  • Licenčné množenie a následný predaj osív jačmeňa siateho jarného
  • Licenčné množenie a následný predaj osív pšenice tvrdej Odisseo
  • Ošetrovanie porastov proti burinám, škodcom a chorobám
  • Zber cukrovej repy, obilnín, repky a hrachu
  • Čistenie osiva vrátane možnosti semenárskej kontroly a laboratórneho stanovenia parametrov osiva
  • Morenie, obaľovanie a balenie osív
Selekt - Výskumný a šľachtiteľský ústav