Sortiment

Juno
Pšenica letná,
forma ozimná
Rajka
Pšenica letná,
forma ozimná
Bučanka
Pšenica letná,
forma ozimná
Limbora
Pšenica letná,
forma ozimná
Stanislava
Pšenica letná,
forma ozimná
Eva
Pšenica letná,
forma ozimná
Dunaj
Hrach siaty,
poľný
Selekt - Výskumný a šľachtiteľský ústav