BUČANKA, pšenica letná, forma ozimná

Odroda bučianskeho šľachtenia, povolená v roku 2014. V ŠOP bola skúšaná pod pracovným označením BU-159. Potravinárska kvalita je 6-5.

Počas skúšania v ŠOP prevyšovala úrodu kontrolných odrôd v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti.

V roku 2013 prevýšila kontrolnú potravinársku odrodu Ilona o 8 % a všetky kontroly o 6 %.

Agrotechnické požiadavky:

 • je vhodná na pestovanie v RVO a KVO, po dobrých predplodinách,
 • dobré úrody pri zachovaní kvality dosahuje aj na stredne úrodných pôdach,
 • odporúčaný termín sejby je prvá dekáda októbra,
 • odporúčaný výsevok 4,0-4,5 mil. klíčivých zŕn na hektár.

Základné kvalitatívne ukazovatele ( výsledky ŠOS-ÚKSUP ):

Objemová hmotnosť814,0 – 837,0 g.l-1
Pádové číslo201,0 – 303,0 s
Obsah N-látok13,0 – 14,2 %
Mokrý lepok31,3 – 35,0 %
Sedimentačný test Zeleny39,0 – 41,0 ml
Väznosť vody múkou55,7 – 56,9 %
Objem pečiva430,0 – 445,0 ml
Číslo farinografickej kvality31,0 – 146,0
 • Popis a hospodárske vlastnosti odrody:
 • je stredne skorá, stredného až vyššieho vzrastu,
 • je suchovzdorná, odolnosť proti vyzimovaniu má veľmi dobrú,
 • potravinárska kvalita je hodnotená stupňom 6-5,
 • použitie morforegulátora je vhodné v intenzívnych podmienkach,
 • zdravotný stav má veľmi dobrý,
 • odolnosti voči chorobám pšenice sú na úrovni kontrolných odrôd a lepšie.

Prednosti:

 • má stabilnú a vysokú objemovú hmotnosť,
 • vysoký obsah bielkovín a lepku,
 • objem pečiva má nižší, ale pečivo je dobre klenuté.
Selekt - Výskumný a šľachtiteľský ústav