DUNAJ, hrach siaty, poľný

Odroda vyšľachtená firmou SELEKT VŠÚ, a.s. Bučany, ŠS Horné Chlebany, povolená v roku 2003. Vyznačuje sa vysokým úrodovým potenciálom, suchovzdornosťou, stabilitou úrod a kvality.

Popis a hospodárske vlastnosti:

 • odroda úponkového typu, s redukovanou listovou plochou, žltosemenná, intermediárneho vzrastu, určená pre produkciu suchého semena,
 • HTS 260 – 320 g,
 • stredne skorá, s rýchlym počiatočným rastom,
 • odolnosť proti poliehaniu a proti bežným chorobám je veľmi dobrá.

Prednosti:

 • vysoké a stabilné úrody semena,
 • vysoký produkčný potenciál bielkovín,
 • veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu,
 • dobrý zdravotný stav,
 • skoršie dozrievanie,
 • vhodný pre veľkovýrobnú technológiu.

Agrotechnika:

 • odroda vhodná pre intenzívne podmienky pestovania v repárskej a kukuričnej oblasti,
 • výsev skoro na jar, do hĺbky 5-8 cm, odporúčaný výsevok 0,9-1,1 mil. klíčivých semien na ha, vzdialenosť riadkov 12,5 cm,
 • nemá špecifické nároky na predplodinu,
 • odporúčame stredné dávky hnojenia P a K,
 • vhodná pre kombajnový zber.
Kvalitatívne parametre:
Úroda semena5,20 t/ha
Obsah N-látok 24,3 %
Úroda bielkovín994 kg/ha
Tripsín inhibítor7,6 mg/g
Selekt - Výskumný a šľachtiteľský ústav