EVA, pšenica letná, forma ozimná

Odroda vznikla obohatením bučianskych materiálov západoeurópskymi génmi, pričom sa podarilo vyšľachtiť kvalitnú, úrodnú odrodu s výborným zdravotným stavom. Bola povolená v roku 2001.

Popis a hospodárske vlastnosti odrody:

 • stredne skorá odroda, stredného vzrastu,
 • klas má biely s výskytom veľmi dlhých ostiniek na vrchole klasu, HTZ dosiahla 42,1 g,
 • potravinársku kvalitu podľa STN 461100-2 na základe trojročných výsledkov ŠOS je A – E,
 • odolnosť proti vyzimovaniu a poliehaniu je dobrá,
 • má dobrú odolnosť proti múčnatke trávovej, hrdzi plevovej, fuzáriám i septórii,
 • odolnosť proti hrdzi pšenicovej na báze génov Lr 34, Lr 46, sprievodný znak vysokej   odolnosti je nekróza koncov najmladších listov LTN,
 • stredná je i odolnosť proti hrdzi trávovej.

Kvalitatívne parametre ( výsledky ŠOP-ÚKSÚP ):

Objemová hmotnosť779,0 – 791,0 g.l-1
Pádové číslo278,0 – 300,0 s
Obsah N-látok12,1 – 13,5 %
Mokrý lepok29,4 – 31,5 %
Sedimentačný test Zeleny29,0 – 37,8 ml
Väznosť vody múkou56,1 – 56,6 %
Objem pečiva419,0 – 424,0 ml
Číslo farinografickej kvality67,0 – 106,8

Agrotechnické požiadavky:

 • vhodná pre pestovanie hlavne na úrodných hlinitých pôdach po dobrých predplodinách, dobré úrody dáva aj na stredne úrodných pôdach,
 • odporúčaný termín sejby je od 25. septembra do 10. októbra,
 • odporúčaný výsevok je: KVO, ZVO-4,5 a RVO-4,0 mil. klíčivých. zŕn na hektár, zvýšenie výsevku sa odporúča pri: neskorej sejbe, nedokonalej príprave pôdy, a pri nižšej pôdnej úrodnosti,
 • výživa a hnojenie sa riadi plánovanými a dosahovanými úrodami a hladinou prítomných a prístupných živín v pôde.
Prednosti odrody:
 • suchovzdornosť,
 • vysoká pekárska akosť,
 • intenzívna odroda, ktorá je za vhodných podmienok pestovania schopná dosahovať vysoké a stabilné úrody,
 • dobrý zdravotný stav.
Selekt - Výskumný a šľachtiteľský ústav