JUNO (BU 197), pšenica letná, forma ozimná

Materiál skúšaný pod pracovným označením BU-197, bol v roku 2017 uznaný ako nová odroda bučianskeho šľachtenia s názvom Juno. Jedná sa o kvalitnú potravinársku pšenicu s hodnotením potravinárskej kvality 7-8. Je to vysokoúrodná odroda, ktorá dosahovala úrody 101,2 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd.

Juno je skorá odroda, stredného vzrastu. Má hustý, stredne dlhý paralelný klas, má stredne dlhé  osinky na vrchole klasu, klas je bielej farby. Priemerná hmotnosť  tisíc zŕn počas skúšania bola 40,5 – 42,9 gramu. Odroda má dobrú zimovzdornosť a suchovzdornosť.

Potravinárska kvalita je hodnotená stupňom 7-8. Ilona A, Juno A+. Má lepšiu potravinársku kvalitu ako Ilona. Objemová hmotnosť počas skúšok dosahovala dobré hodnotenie.  Zelenyho test je vysoký. Dobré sú aj hodnoty dusíkatých látok a mokrého lepku. Objem pečiva je nižší, avšak je dobre klenuté.

JUNO je určená najmä na pestovanie do kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Tu dosahovala v priemere 106,9 % na kontrolné odrody.  Je možné ju úspešne pestovať aj v repnej výrobnej oblasti, kde dosahovala 101,2 % na kontrolné odrody. Sejba je odporúčaná v prvej dekáde októbra.

Zdravotný stav je veľmi dobrý. Odolnosti voči chorobám a škodcom sú na úrovni kontrolných odrôd, má zlepšenú odolnosť proti hrdzi plevovej a hrdzi pšeničnej, vysokú odolnosť proti fuzáriám.

Výživa a hnojenie sa riadia plánovanými a dosahovanými úrodami a hladinou prítomných a prístupných živín v pôde.

Základné kvalitatívne ukazovatele ( výsledky ŠOS-ÚKSUP ):

Objemová hmotnosť789 – 808 g.l-1
Pádové číslo263 – 326 s
Obsah N-látok12,7 – 13,7 %
Mokrý lepok28,9 – 33,5 %
Sedimentačný test Zeleny31,0 – 51,0 ml
Väznosť vody múkou55,2 – 56,6 %
Objem pečiva444 – 473 ml
Číslo farinografickej kvality71 – 100

JUNO, odroda bučanskeho šľachtenia, je úrodná odroda s vynikajúcou potravinárskou kvalitou, ktorá rozšíri sortiment pestovaných odrôd v našom poľnohospodárstve.

Selekt - Výskumný a šľachtiteľský ústav