LIMBORA, pšenica letná, forma ozimná

Odroda bučianskeho šľachtenia, povolená na jar 2011. V ŠOP bola skúšaná pod pracovným názvom BU-117. Potravinárska kvalita je 7-6.

V rokoch skúšania v ŠOP 2008-2010 presahovala v kukuričnej výrobnej oblasti kontrolnú odrodu Ilona o 3 %.

V roku 2010 dosiahla v tejto oblasti úrodu o 8 % vyššiu ako kontrolná odroda Ilona.

Oproti ostatným kontrolným odrodám sa úrody v skúšaných rokoch pohybovali na úrovni 97 %.

Agrotechnické požiadavky:

 • vhodná na pestovanie najmä v KVO, po dobrých predplodinách, pomerne dobré úrody pri zachovaní kvality dáva aj na stredne úrodných pôdach,
 • odporúčaný termín sejby je od 25.septemra do 10. októbra, na neskoré sejby reaguje podľa celkových podmienok prostredia,
 • odporúčaný výsevok 4,0-4,5 mil. klíčivých zŕn na hektár,
 • nakoľko je to vyššia pšenica, je vhodné použitie morforegulátora v odporúčanom termíne,
 • zdravotný stav je veľmi dobrý, nevyžaduje spravidla okrem herbicídneho ošetrenia
 • aplikáciu ďalších pesticídov,
 • výživa a hnojenie sa riadi plánovanými a dosahovanými úrodami a hladinou prítomných a prístupných živín v pôde.

Základné kvalitatívne ukazovatele ( výsledky ŠOS-ÚKSUP ):

Objemová hmotnosť785,0 - 816,0 g.l-1
Pádové číslo316,0 - 358,0 s
Obsah N-látok13,5 - 15,5 %
Mokrý lepok40,4 - 41,4 %
Sedimentačný test Zeleny29,0 - 39,0 ml
Väznosť vody múkou57,4 - 58,2 %
Objem pečiva553,8 - 566,2 ml
Číslo farinografickej kvality61,0 - 180,0

Popis a hospodárske vlastnosti odrody:

 • stredne skorá, ozimná, bieloklasá holica, s červeným zrnom, stredného až vyššieho vzrastu,
 • potravinárska odroda, s technologickou akosťou 7-6,
 • suchovzdorná a mrazuvzdorná odroda,
 • odolnosti proti múčnatke trávovej je zabezpečovaná génom Pm4b,
 • odolnosť proti hrdzi pšenicovej na báze génov Lr 34, Lr 46, sprievodný znak vysokej
 • odolnosti je nekróza koncov najmladších listov LTN.
Prednosti odrody:
 • vysoká pekárska kvalita na úrovni odrody Ilona,
 • suchovzdornosť a mrazuvzdornosť,
 • intenzívna odroda, schopná dosahovať vysoké a stabilné úrody,
 • veľmi dobrý zdravotný stav.
Selekt - Výskumný a šľachtiteľský ústav