RAJKA, pšenica letná, forma ozimná

Odroda bučianskeho šľachtenia povolená v roku 2015. Bola skúšaná pod pracovným označením BU-175.

Kvalitná potravinárska pšenica s hodnotením potravinárskej kvality 7-8.

Je to vysokoúrodná odroda, ktorá dosahovala úrody 113 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd.

Agrotechnické požiadavky:

 • je vhodná na pestovanie do kukuričnej a repnej výrobnej oblasti,
 • v zemiakovej výrobnej oblasti dosahovala úrody 108 % na kontrolné odrody,
 • odporúčaný termín sejby je v prvej dekáde októbra,
 • v intenzívnych podmienkach vyžaduje použitie morforegulátora.

Základné kvalitatívne ukazovatele ( výsledky ŠOS-ÚKSUP ):

Objemová hmotnosť797,0 – 832,0 g.l-1
Pádové číslo330,0 – 405,0 s
Obsah N-látok11,6 – 13,7 %
Mokrý lepok25,3 – 29,9 %
Sedimentačný test Zeleny41,0 – 47,0 ml
Väznosť vody múkou55,4 – 57,1 %
Objem pečiva433,0 – 453,0 ml
Číslo farinografickej kvality71,0 – 183,0

Popis a hospodárske vlastnosti odrody:

 • je stredne skorá, stredného vzrastu,
 • priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšania bola 43,3 gramu,
 • ododa má dobrú zimuvzdornosť a suchovzdornosť,
 • potravinárska kvalita je hodnotená stupňom 7-8,
 • objemová hmotnosť a hodnota Zelenyho testu sú vysoké,
 • objem pečiva je nižší, je však dobre klenuté,
 • zdravotný stav je veľmi dobrý,
 • odolnosti voči chorobám a škodcom sú na úrovni kontrolných odrôd.
Prednosti:
 • vysoký úrodový potenciál,
 • dobre sa prispôsobuje na pestovateľské prostredie,
 • vysoká objemovú hmotnosť,
 • vysoké hodnoty Zelenyho testu,
 • výborná potravinárska kvalita.
Selekt - Výskumný a šľachtiteľský ústav