STANISLAVA, pšenica letná, forma ozimná

Odroda pšenice letnej, forma ozimná. Bola skúšaná v ŠOS v rokoch 2000-2004 pod označením BU-2. Povolená bola v roku 2005.

Popis a hospodárske vlastnosti odrody:

 • stredne skorá odroda, stredného vzrastu,
 • farba klasu je biela s výskytom stredných ostiniek na vrchole klasu,
 • priemernú HTZ dosiahla 43,1 g,
 • v intenzívnych podmienkach odporúčame použitie morforegulátora na skrátenie stebla.

Prednosti odrody:

 • zimuvzdornosť a suchovzdornosť,
 • potravinársku kvalitu podľa STN 461100-2 dosahuje kvalitu A – E,
 • dobrá odnožovacia schopnosť,
 • znáša neskorú sejbu,
 • stabilita úrod aj po horších predplodinách,
 • odolnosť proti hrdzi pšenicovej na báze génov Lr 34, Lr 46, sprievodný znak vysokej  odolnosti je nekróza koncov najmladších listov LTN,
 • efektívna odolnosť proti múčnatke trávovej na báze génu Pm4b,
 • odolnosť proti fuzariózam má lepšiu ako majú kontrolné odrody.

Agrotechnické požiadavky:

 • odroda vhodná do najproduktívnejších oblastí pestovania pšenice,
 • odporúčaný termín sejby je prvá dekáda októbra s výsevkom: KVO, ZVO – 4,5 a RVO – 4,0 mil. klíčivých zŕn na hektár,
 • výživa a hnojenie sa odporúča podľa pôdnych rozborov, so zreteľom na plánovanú produkciu,
 • kvalitná príprava pôdy, celková dobrá agrotechnika a kvalitné osivo zvyšujú predpoklady na dosiahnutie vysokej produkcie a zodpovedajúcej potravinárskej kvality.
Kvalitatívne parametre ( výsledky ŠOP-ÚKSÚP ):
Objemová hmotnosť794,0 – 810,0 g.l-1
Pádové číslo264,0 – 319,0 s
Obsah N-látok12,3 – 14,5 %
Mokrý lepok33,7 – 39,1 %
Sedimentačný test Zeleny30,3 – 34,0 ml
Väznosť vody múkou56,3 – 57,9 %
Objem pečiva388,0 – 415,0 ml
Číslo farinografickej kvality45,0 – 85,3

 

Selekt - Výskumný a šľachtiteľský ústav